Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Grafik intronizacji

 Osoby do intronizacji Słowa Bożego wyznacza Agnieszka Parcheniak.
 
Do zadań tych osób należy:
- przygotowanie sali (rozstawienie ławek, przygotowanie ołtarza Słowa, przygotowanie świecy)
- przywitanie osób przychodzących, 
- intronizacja Słowa Bożego (ołtarz Słowa: z przodu Pismo Święte, obok kwiaty, świeca z tyłu, stół nakryty czystym białym obrusem)
- posprzątanie po spotkaniu
 
W środę dla ducha osoby te są odpowiedzialne za przygotowanie ołtarza przed adoracją (ustawienie i zapalenie świeczek), ustawienie dużej świecy i jej zapalenie, zatroszczenie się o nowe osoby, posprzątanie po spotkaniu. W środy dla ducha intronizacji Słowa Bożego nie ma.