Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ, KTÓRY JEST MOJĄ WSPÓLNOTĄ-czerwiec 2013

Słowo dla Ciebie: Dz 2, 42-47

Pierwszy Kościół żyje słowem przekazanym przez Apostołów. Wierni przyjmują chrzest i zobowiązania, które z niego wypływają, mimo prześladowań. Z radością mogą cierpieć dla Chrystusa: łamią chleb po domach, sprawują Eucharystię, wspominają śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, czynią wiele znaków i cudów, uwierzytelniają słowa znakami, które czynią w imię Jezusa , rozszerzają dobro i miłość, trwają w koinonii, braterskiej wspólnocie, tworzą wspólnotę, w której czuje się ducha zmartwychwstałego Chrystusa. Charakteryzuje ich prosty, wolny od chciwości i egoizmu styl życia.

 

Czytaj więcej: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ, KTÓRY JEST MOJĄ WSPÓLNOTĄ-czerwiec 2013

WIERZĘ W DUCHA, KTÓRY DZIAŁA - maj 2013r.

Słowo dla Ciebie: Dz 2, 1-4

Oczekiwanie na zesłanie Ducha Św. było przepełnione emocjami. Z jednej stronyna zesłanie Ducha Św. było przepełnione emocjami. Z jednej strony radość Zmartwychwstania, a z drugiej niepewność co z pierwszym Kościołem. Dlatego Duch obiecany przez Jezusa przychodzi przynosząc nadzieję. Po tej niepewności „szumie” oczyszczenia następuje czas napełnienia. Duch Św. napełnia Apostołów niezwykłym pokojem, który pozwoli im na otworzenie się i pójście dalej, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

 

Czytaj więcej: WIERZĘ W DUCHA, KTÓRY DZIAŁA - maj 2013r.

WIERZĘ W CHRYSTUSA, KTÓRY ZMARTWYCHWSTAŁ I ŻYJE - kwiecień 2013r.

Słowo dla Ciebie: J 20, 11-18

Maria Magdalena była bardzo zdziwiona widząc pusty grób. Po co komu zwłoki Jezusa? Tego nie mogła zrozumieć. Nie mogąc być już z żywym Jezusem, chciała chociaż popatrzeć na Jego umęczone ciało, dla niej tak ważne. To dlatego zmartwychwstały Jezus w pierwszej chwili był nie do poznania. Spotkanie z żywym i zdrowym Jezusem było dla Marii zaskoczeniem. Historia ta pokazuje, że Bóg jest nieprzewidywalny, zaskakiwanie nas swoim działaniem to dla Niego norma. 

 

Czytaj więcej: WIERZĘ W CHRYSTUSA, KTÓRY ZMARTWYCHWSTAŁ I ŻYJE - kwiecień 2013r.

WIERZĘ W CHRYSTUSA, KTÓRY UMARŁ ZA MNIE - marzec 2013r.

Słowo dla Ciebie: J 3, 1-21

Wierzyć to znaczy uznać Jezusa za Syna posłanego przez Ojca. Praktyka wiary polega na zachowywaniu w miłości Jego przykazań. Bóg chce nas obdarzyć nowym życiem – życiem wiecznym. Ojciec wysyła Syna, poświęca Go i daje światu dla jego zbawienia. Owocem posłannictwa Chrystusa jest uczestnictwo w doskonałej wspólnocie Ojca i Syna.

 

Czytaj więcej: WIERZĘ W CHRYSTUSA, KTÓRY UMARŁ ZA MNIE - marzec 2013r.