Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

WIERZĘ W CHRYSTUSA, KTÓRY MI UFA I ZAPRASZA- luty 2013r.

Słowo dla Ciebie: J 21, 15-19

Uczniowie są zniechęceni, rezygnują z tego o czym nauczał ich Jezus i porzucają misję jaką im powierzył. Byli rybakami i do tego wracają, ale ich wysiłki okazują się mizerne, bo mimo całonocnej pracy nic nie złowili. Bez pomocy Jezusa, bez Jego obecności nie są w stanie nic złowić.

Prawda:

1. Czy wiara jest "moja" czy Chrystusowa? (KKK 30)

"Niech się weseli serce szukających Pana” (Ps105,3). Nawet jeśli człowiek może zapomnieć o Bogu lub Go odrzucić, to Bóg nie przestaje wzywać każdego człowieka, aby Go szukał, a dzięki temu znalazł życie i szczęście. Takie szukanie wymaga od człowieka całego wysiłku jego rozumu, prawości woli, „szczerego serca”, a także świadectwa innych, którzy uczyliby go szukania Boga.

2. Na czym polega dojrzała wiara w Jezusa Chrystusa?  (KKK 1694)

Chrześcijanie wszczepieni w Ciało Chrystusa przez chrzest „umarli dla grzechu, żyją zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie” (Rz6,11) uczestnicząc w ten sposób w życiu Zmartwychwstałego. Idąc za Chrystusem i w zjednoczeniu z Nim, chrześcijanie mogą być „naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i postępować drogą miłości” (Ef5,1), dostosowując swoje myśli, słowa i czyny do dążeń, które są w Chrystusie Jezusie” (Flp2,5) i idąc za Jego przykładem.

3. W jaki sposób chrześcijanin może i powinien pogłębiać swoją wiarę? (KKK 2565)

W nowym przymierzu modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie ni dobrym Ojcem, z Jego Synem i z Duchem Św. Łaska Królestwa Bożego jest „zjednoczeniem całej Trójcy Św. z całym wnętrzem człowieka”. Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia życia jest zawsze możliwą, gdyż przez chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem. Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego Ciałem. Ma ona wymiary miłości Chrystusa.

4. Co zrobić aby wiarą się nie znudzić? (KKK 162)

Wiara jest darem danym człowiekowi przez Boga. Ten nieoceniony dar możemy utracić. Św. Paweł ostrzega przed tym Tymoteusza: Wystąp w dobrej walce „mając wiarę      i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je, ulegali rozbiciu w wierze” (1TM1,18-19). Aby żyć, wzrastać i wytrwać w wierze do końca, musimy karmić ją Słowem Bożym oraz prosić Pana by przymnażał nam wiary, powinna ona działać „przez miłość” (Ga5,6), być podtrzymywana przez nadzieję i zakorzeniona w wierze Kościoła.

  • Świadkowie wiary: bł. Karolina Kózkówna

Dziewica i męczennica, zamordowana przez rosyjskiego żołnierza 18 listopada 1914r., kiedy broniła swojej czystości. Miłości do Boga i ludzi uczyła się od swoich rodziców, którzy byli bardzo pobożnymi ludźmi. Beatyfikowana przez Jana Pawła II w czerwcu 1987r. w Tarnowie. Patronka dzieci, młodzieży i młodych małżeństw. 

  • Zagrożenia wiary:

ZABOBONY I PRZESĄDY

Czy wiara w zabobony jest groźna? Czy nie mogę dla zabawy czy ciekawości czytać horoskopów czy wierzyć w jakieś przesądy?

Św. Paweł mówi: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie poddam się w niewolę” (1Kor6,12).

Mądry nie będzie szukał rozrywki i zabaw w tym co jest niedorzeczne. Jezus ma dla nas o wiele lepszą propozycję, w której daje siebie samego – swoją miłość, potęgę  i opiekę, która przekracza granice ziemskiego życia.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK2111 Zabobon jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona nakłada. Może on także dotyczyć kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu, na przykład, gdy przypisuje się jakieś magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. Popaść w zabobon - wiązać skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem dyspozycji wewnętrznych, jakich one wymagają.