Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

WIERZĘ W CHRYSTUSA, KTÓRY ZMARTWYCHWSTAŁ I ŻYJE - kwiecień 2013r.

Słowo dla Ciebie: J 20, 11-18

Maria Magdalena była bardzo zdziwiona widząc pusty grób. Po co komu zwłoki Jezusa? Tego nie mogła zrozumieć. Nie mogąc być już z żywym Jezusem, chciała chociaż popatrzeć na Jego umęczone ciało, dla niej tak ważne. To dlatego zmartwychwstały Jezus w pierwszej chwili był nie do poznania. Spotkanie z żywym i zdrowym Jezusem było dla Marii zaskoczeniem. Historia ta pokazuje, że Bóg jest nieprzewidywalny, zaskakiwanie nas swoim działaniem to dla Niego norma. 

 

 Prawda:

 1.       Skąd wiemy, że Chrystus zmartwychwstał? (KKK 645)

Jezus zmartwychwstały nawiązuje z uczniami bezpośredni kontakt przez dotyk i wspólny posiłek. Zaprasza ich w ten sposób do uznania, że nie jest duchem, ale przede wszystkim do stwierdzenia, że zmartwychwstałe ciało, w którym się ukazuje jest tym samym ciałem, które zostało umęczoe i ukrzyżowane ponieważ nosi On jeszcze ślady swej męki. To autentyczne i rzeczywiste ciało posiada równocześnie nowe właściwości ciała uwielbionego: nie sytuuje się ono w czasie i przestrzeni, ale może się uobecnić na swój sposób, gdzie i kiedy chce ponieważ Jego człowieczeństwo nie może być już związane z ziemią i należy wyłącznie do Boskiego panowania Ojca. Z tego powodu Jezus jest całkowicie wolny w wyborze form ukazywania się - np. ogrodnik.

2.       Co oznacza, że Chrystus zmartwychwstał i żyje?  (KKK 646)

Wydając swego Syna za nasze grzechy, Bóg ukazuje, że Jego zamysł wobec nas jest zamysłem życzliwej miłości, która poprzedza wszelką zasługę z naszej strony: „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1J4,10) „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz5,8 Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskiego, jak to miało w przypadku wskrzeszeń których dokonał przed Paschą: córki Jaira, młodzienca z Naim, Łazarza. Te fakty były wydazeniami cudownymi, ale osoby wskrzeszone mocą Jezusa powróciły do "zwyczajnego" ziemskiego życia. W pewnej chwili znów umrą. W swoim zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi ze stanu śmierci do inego życia poza czasem i przestrzenią. Ciało Jezusa zostaje w Zmartwychwstaniu napełnione mocą Ducha Świętego; uczestniczy On w Boskim życiu w stanie chwały, tak, że św. Paweł może powiedzieć o Chrystusie, że jest "człowiekiem niebieskim".

3.       Dlaczego prawda o zmartwychwstaniu jest ważna? (KKK 655)

OfiaraZmartwychwstanie Chrystusa - i sam Chrystus Zmartwychwstały - jest zasadą i źródłem naszego przyszłego zmartwychwstania. "Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z tych co pomarli... i jak w Adami wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni". W oczekiwaniu na to wypełnienie, Chrystus Zmartwychwstały żyje w sercach wiernych. WNim chrześijanie kosztują "mocy przyszłego wieku", a ich życie zostało wprowadzone przez Chrystusa do wnętrza życia Bożego, aby "nie żyli juz dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał" (2 Kor 5,15) 

4.       Jak uwierzyć w zmartwychwstanie?(KKK 1102)

Wzruszony "Przez zbawcze bowiem słowo rodzi się wiara w sercach... dzięki niej powstaje i wzrasta wspólnota wiernych". Głoszenie Słowa Bożego nie ogranicza się nauczania, wymaga ono odpowiedzi wiary jako zgody i zaangażowania ze względu na przymierze między Bogiem i Jego ludem. To Duch Święty daje łaskę wiary, umacnia ją i sprawia jej wzrost we wspólnocie.

Świadkowie wiary: św. Antoni od św. Anny z Galvao

Urodził się w Brazylii w 1739r. Pchodził z dobrze sytuowaniej rodziny, jednak zrzekł się wszystkiego i wstąpił do zakonu franciszkanów. Swoimi słowami i czynami wzywał do pokoju i miłosierdzia. Stał się wzorem oddania. Cuda za pośrednictwem św. Antoniego dokonywały się już za jego życia: własnoręcznie przygotowane przez niego leki przyczyniały się do niezwykłych uzdrowień.

Zagrożenia wiary:

Formalizm religijny

Wiaę w zmartwychwstanie osłabia "obrzędowe" traktowanie religii, komercjalizacja świąt i liturgia przeżywana bez zaangażowania. Z punktu widzenia człowieka formalizm wygląda przyzwoicie, gdyż formalista może być aktywnym społecznie, spawiedliwym i dobrym człowiekiem. Powstaje problem jego serca, które nie jest oddane Bogu i które nie angażuje się w dialog z Bogiem. Bardzo często formalizm wiąże się z sformułowaniem "wierzący - niepraktykujący". To dość powszechne wytłumaczenie na brak rozwoju swojej wiary, czy życia wspólnoty kościelnej. A wiara przecież oznacza oparty na zaufaniu stosunek człowieka do Boga, stąd też domaga się bycia w przyjaźni z Bogiem i musi to być więź egzystencjalna, niezmienna i permanentnie żywa. Jak można być z kimś w przyjaźni kiedy nie podtrzymuje się relacji przyjacielskiej? Każdy z nas chce być szczęśliwy i każdy jest powołany do szczęścia. Jeśli uwierzymy w to co niepojęte i będziemy pielęgnować swoją wiarę, to już tu na Ziemi poczujemy zalążek Nieba.