Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Jak wygląda formacja we wspólnocie "Dom na Skale" ?

Formacja we wspólnocie „Dom na Skale” obejmuje cztery etapy: formację wstępną - (ewangelizacyjną), stałą (permanentną) w grupach modlitewno - formacyjnych, formację blokową uczestników grup modlitewno - formacyjnych oraz formację "ku Przymierzu". Czym się one różnią i do czego prowadzą?

I etap - formacja wstępna.

 

Cel: pogłębić swoją więź z Jezusem i utwierdzić się w pójściu za Nim drogą życia oraz by poznać wspólnotę i podjąć decyzję wzrastania w niej. Poznać podstawy życia modlitwy i sposobu modlitwy we Wspólnocie.

 

 •            Składa się ze spotkań "poewangelizacyjnych" (8 spotkań). Trwa od 2 do 4 miesięcy (w zależności od częstotliwości wpotkań grupy) 
 •             Po tym etapie uczestnik może podjąć decyzję o dalszej formacji we Wspólnocie decydując się na wejście do stałej grupy modlitewno- formacjnej
 •             Będąc po formacji wstępnej można włączyć się w posługę w diakoniach: liturgicznej, technicznej, kuchennej, promocji.
 •          Zalecanym elementem formacji wstępnej są również kursy z programu SESA: Nowe Życie oraz Emaus.

 

II etap – formacja stała (permanentna) grupa modlitewno-formacyjna

 

Cel: by uporządkować podstawowe treści wiary, wzrastać, nie osłabnąć w drodze, by przynosić owoce nowego życia przez służbę braciom i ewangelizację. Grupa modlitewno - formacyjna daje możliwość spotkań członkom Przymierza i sympatykom Wspólnoty, którzy zakończyli etap formacji stałej.

 •        Spotkania grup modlitewno - formacyjnych odbywają się minimum raz w miesiącu (lub raz na dwa tygodnie) po to by umożliwić posługę w diakoniach oraz życie w rodzinach.
 •         Formacja ta prowadzona jest na podstawie tematów konferencji głoszonych w czasie środowych spotkań modlitewno-formacyjnych. Tematy ułożone są blokami, które obejmują różne obszary życia duchowego.
 •          W zależności od wzrostu duchowego oraz zaangażowania w dzieła podejmowane przez Wspólnotę za element formacji permanentnej przyjmujemy przeżywanie kolejnych kursów z programu SESA. Szcególnie ważne dla zrozumienia charyzmatu wspólnoty jest przezycie kursu Jan. Polecane są też kursy: Historia Zbawienia, Mojżesz i Błogosławieni jesteście. Od przeżycia tych kursów zależy mozliwość udziału w niektórych elementach formacji III etapu i podjęcia określonych posług.
 •          Będąc w formacji stałej uczestnik zaproszony jest do wyboru drogi posługi w ramach diakonii:

 

- modlitwy (grupa uwielbienia lub modlitwy osłonowej) – od razu po wejściu do formacji stałej;

 

- ewangelizacji, formacji (animatorzy, głoszący), modlitwy (wstawiennicy, prowadzący spotkania) – po roku od wejścia do grupy modlitewno - formacjyjnej o po uczestnictwie w kursie Jan.

 

 

 

III etap - formacja blokowa uczestników grup modlitewno - formacyjnych 

 Cel: by porządkować treści wiary, uzdalniać do wzrostu w życiu duchowym, posługi we wspólniocie i ewangelizacji

 •  3.1 - "Życie w Duchu Świętym" - 8 tematów, 4 soboty + kurs Emaus,
 •  3.2 - "Człowiek modlitwy" - 8 tematów, 4 soboty + kurs Nowa Pięćdziesiątnica (po 3.1)
 •  3.3 - "Nadzieja" - 8 tematów, 4 soboty (po 3.2)
 •  3.4 - "Walka duchoiwa" - 8 tematów, 4 soboty (po 3.2). Celem spotkań jest szukanie odpwiedzi na podstawowe pytania, z którymi borykają się chrześcijanie chcący ustawicznie wzrastać w Chrystusie: Jak stawiać czoła złu, które nas atakuje? Jak poradzić sobie z reakcjami, z którymi nie dajemy sobie rady? Jak  od pokusy dojść do zwycięstwa?
 •  3.5 - "Metodologia SESA" - 8 tematów, 4 soboty (po 3.2)
 •  3.6 - RSF - 16 tematów, 8 sobót (po kursie Jan i po 3.5)
 •  3.7 - "Wstawiennik" - 8 tematów, 4 soboty + kurs Abraham (po 3.6)
 •  3.8 - "Animator" - 8 tematów, 4 soboty (po 3.6)

 

 IV etap – formacja „ku Przymierzu” (osobisty wybór uczestników formacji stałej zaangażowanych w życie Wspólnoty).

 

Cel: by wzrastać do służby we wspólnocie oraz przygotować się do włączenia do Przymierza wspólnoty.

 

 •       Spotkania grupy formacji „ku Przymierzu” rozpoczynają się wraz z nowym rokiem akademickim. Do formacji może zgłosić się osoba po kursie Jan, która ukończyła formację blokową w zakresie min. 3.1, 3.2, 3.4, podejmuje aktualnie jakąś posługę we wspólnocie i jest członkiem grupy modlitewno - formacyjnej.
 •         Formacja trwa 2 lata i odbywa się w trybie sobotnim, jeden raz w miesiącu, niezależnie od formacji stałej (jest to formacja dodatkowa).
 •         Treścią formacji jest  „Fundament tożsamości WME „Dom na Skale”. Celem spotkań jest poznanie fundamentów życia wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej oraz jej tożsamości i wizji działania.
 •  
 • Po ukończeniu tej formacji uczestnik może ubiegać o przyjęcie do Przymierza Wspólnoty „Dom na Skale”.