Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Zakwaterowanie

Wszystkie kursy odbywające się we Wrocławiu bądź Żernikach Wrocławskich są bez noclegów. Ze względu na pojawiające się pytania o możliwość zakwaterowania we Wrocławiu, poniżej podajemy namiary na zakony żeńskie, które przyjmują gości w swoje progi. Szkoła nie jest z nimi w żaden sposób związana i nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Standard pokoi jest bardzo różny, należy pamiętać, że to nie są hotele, tylko domy zakonne - niemniej jedak dzięki temu nie cena nie jest wysoka.

Wszystkie 3 zakony mieszczą się w ścisłym centrum miasta, bardzo blisko Katedralnej 4, gdzie prowadzimy większość kursów. Jeżeli kurs odbywa się w innym miejscu, należy uwzględnić konieczność dojazdów. 

 

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame 

Dom Zakonny
ul. Św. Marcina 12
50-327 Wrocław
kontakt: tel. 509 265 098
 

Siostry Boromeuszki

ul. Rydygiera 22-28;
50-249 Wrocław
kontakt: tel. 71 321 05 65
 

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

Pl. Bpa Nankiera 16
50-140 Wrocław
tel. (71) 343-86-56; (71) 343-86-57

Kursy SESA - I etap

 

Nowe Życie

Nowe Zycie Kurs Nowe Życie jest pierwszym kursem programu SESA. Treścią kursu są najbardziej podstawowe prawdy życia chrześcijańskiego. Kurs zakłada poznawanie tych treści poprzez aktywne uczestnictwo. Jego celem jest byś mógł przeżywać Boże zbawienie poprzez osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym oraz doświadczył nowe wylanie Ducha Świętego, dzięki któremu możesz narodzić się na nowo i żyć jak dziecko Boga i dziedzic Jego Królestwa.

 Emaus

Emaus Kurs Emaus jest podstawowym kursem programu SESA. Ewentualnie możesz od niego zacząć swoją przygodę w poznawaniu Jezusa. Emaus zaprowadzi Cię do Słowa Bożego byś mógł zobaczyć jakie mogą być skutki obecności Słowa w Twoim życiu, jakie możesz przyjąć postawy wobec Niego i jaka może być Twoja relacja ze Słowem.
Celem kursu jest podróż- droga z Jerozolimy do Emaus podczas której Jezus wskrzesza Twoje serce, które płonie ogniem Pisma. A następnie powrót z Emaus do Jerozolimy by ogłosić śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Pana.

 

Jan

Jan Jeżeli doświadczyłeś już Nowego Życia i odbyłeś podróż do Emaus pewnie pragniesz zostać uczniem Jezusa. Nie wiesz jak? Nie wiesz co to znaczy? Kurs Jan jest dla Ciebie. Dowiesz się na nim jak naśladować Jezusa by stawać się coraz bardziej podobnym do Niego. Dowiesz się także jacy powinni być uczniowie i jakie są ich zadania.
Celem kursu jest poznanie naszej roli w planie zbawienia, który Bóg powierzył uczniom Jezusa.

 

Jezus w czterech Ewangeliach

JezusW4Ewangeliach
Na tym kursie ponownie bardzo mocno zagłębisz się w Słowo Boże by poznać Jezusa z perspektywy każdego z czterech ewangelistów.
Celem kursu jest poznanie i doświadczenie Jezusa by Go ukochać, służyć i głosić.

 

 

 Historia Zbawienia

Historia zbawienia Czujesz się zagubiony w Bożym Planie? Może jesteś właśnie na pustyni, usychasz z duchowego pragnienia i nie wiesz co dalej? Znaczy to, że już najwyższy czas poznać Boży Plan Zbawienia.
Celem kursu jest zdać sobie sprawę, że Historia Zbawienia jest Twoją własną historią. Dowiesz się to poprzez poznanie Bożego Planu i obserwowanie jego rozwoju w czasie i przestrzeni.Mojżesz

Mojesz Na tym kursie przez postać Mojżesza odkryjesz jaką drogę masz do pokonania będąc Chrześcijańskim Przewodnikiem. Sama podróż związane z niąKurs Mojżesz to formacja uzdolnienia i wyzwolenia do posługi. Jest to czas, w którym śledząc życie i postać Mojżesza możesz zobaczyć siebie samego jako osobę zdolną do posługi ze swoimi mocnymi stronami oraz nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jak stać się animatorem, liderem, posługującym otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół? Ale przede wszystkim - jak być przyjacielem Boga? Odpowiedź na te pytania znajdziesz na kursie Mojżesz.Błogosławieni

blogoslawieniBądź błogosławiony- bądź szczęśliwy! Kurs ten jest swoistą konfrontacją Biblijnych Błogosławieństw ze ścieżkami proponowanymi dzisiaj w świecie.
Celem kursu jest odkrycie sposobu na szczęście podane przez Jezusa dla tego świata i w życiu wiecznym.

Nowa Pięćdziesiątnica

nowa50 logoKurs Nowa Pięćdziesiątnica jest autorskim kursem naszej szkoły. Celem kursu jest doświadczenie działania Ducha Świętego, który uzdalnia do wielbienia Jezusa we wspólnocie i uczy modlitwy zgodnej z wolą Ojca.

Kursy SE - program formacji

Podstawowe kursy SE to te, które należą do programu formacji szkoły ewangelizacji św. Andrzeja (SESA). Program składa się z trzech etapów:

I etap - fundamenty życia chrześcijańskiego:

 • Nowe Życiepodstawowa ewangelizacja,
 • Emaus - Słowo Boże (ewangelizacja),
 • Jan - formacja uczniów,
 • Jezus w Czterech Ewangeliach,
 • Historia Zbawienia - nasza własna historia,
 • Mojżesz - formacja wyzwolicieli i liderów,
 • Błogosławieni - droga szczęścia;

Opis kursów I etapu

II etap - jak ewangelizować:

 • Paweł - formacja ewangelizatorów,
 • Dynamis ewangelizować z wielką mocą,
 • Tymoteusz - jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię,
 • Sekret Pawła wizja duszpasterska,
 • Apollos - formacja głoszących,
 • Damaszek - moje życie to Chrystus,
 • Maryja - list Chrystusa; 

III etap - formacja ewangelizatorów:

 • Maranatha Świadkowie nadziei,
 • Piotr nauka o Kościele,
 • Wstęp do Biblii
 • Łukasz - apologetyka
 • Teologia biblijna - 7 kluczowych tematów ST i NT
 • Melchizedek - liturgia,
 • Jetro - ekumenizm

PROGRAM FORMACJI SESA jest

PErmanentny - zakłada ciągłość,
Progresywny - zakłada wzrost,
Systematyczny - zakłada stałość,
Integralny - obejmuje całą osobę i rożne wymiary formacji;

Szkoły lokalne posługują także kursami spoza programu, które uzupełniają formację we wspólnotach i pomagają w formowaniu posług. Obecnie nasza szkoła posługuje jednym takim kursem:

 

Podkategorie