Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Kursy SESA - I etap

 

Nowe Życie

Nowe Zycie Kurs Nowe Życie jest pierwszym kursem programu SESA. Treścią kursu są najbardziej podstawowe prawdy życia chrześcijańskiego. Kurs zakłada poznawanie tych treści poprzez aktywne uczestnictwo. Jego celem jest byś mógł przeżywać Boże zbawienie poprzez osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym oraz doświadczył nowe wylanie Ducha Świętego, dzięki któremu możesz narodzić się na nowo i żyć jak dziecko Boga i dziedzic Jego Królestwa.

 Emaus

Emaus Kurs Emaus jest podstawowym kursem programu SESA. Ewentualnie możesz od niego zacząć swoją przygodę w poznawaniu Jezusa. Emaus zaprowadzi Cię do Słowa Bożego byś mógł zobaczyć jakie mogą być skutki obecności Słowa w Twoim życiu, jakie możesz przyjąć postawy wobec Niego i jaka może być Twoja relacja ze Słowem.
Celem kursu jest podróż- droga z Jerozolimy do Emaus podczas której Jezus wskrzesza Twoje serce, które płonie ogniem Pisma. A następnie powrót z Emaus do Jerozolimy by ogłosić śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Pana.

 

Jan

Jan Jeżeli doświadczyłeś już Nowego Życia i odbyłeś podróż do Emaus pewnie pragniesz zostać uczniem Jezusa. Nie wiesz jak? Nie wiesz co to znaczy? Kurs Jan jest dla Ciebie. Dowiesz się na nim jak naśladować Jezusa by stawać się coraz bardziej podobnym do Niego. Dowiesz się także jacy powinni być uczniowie i jakie są ich zadania.
Celem kursu jest poznanie naszej roli w planie zbawienia, który Bóg powierzył uczniom Jezusa.

 

Jezus w czterech Ewangeliach

JezusW4Ewangeliach
Na tym kursie ponownie bardzo mocno zagłębisz się w Słowo Boże by poznać Jezusa z perspektywy każdego z czterech ewangelistów.
Celem kursu jest poznanie i doświadczenie Jezusa by Go ukochać, służyć i głosić.

 

 

 Historia Zbawienia

Historia zbawienia Czujesz się zagubiony w Bożym Planie? Może jesteś właśnie na pustyni, usychasz z duchowego pragnienia i nie wiesz co dalej? Znaczy to, że już najwyższy czas poznać Boży Plan Zbawienia.
Celem kursu jest zdać sobie sprawę, że Historia Zbawienia jest Twoją własną historią. Dowiesz się to poprzez poznanie Bożego Planu i obserwowanie jego rozwoju w czasie i przestrzeni.Mojżesz

Mojesz Na tym kursie przez postać Mojżesza odkryjesz jaką drogę masz do pokonania będąc Chrześcijańskim Przewodnikiem. Sama podróż związane z niąKurs Mojżesz to formacja uzdolnienia i wyzwolenia do posługi. Jest to czas, w którym śledząc życie i postać Mojżesza możesz zobaczyć siebie samego jako osobę zdolną do posługi ze swoimi mocnymi stronami oraz nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jak stać się animatorem, liderem, posługującym otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół? Ale przede wszystkim - jak być przyjacielem Boga? Odpowiedź na te pytania znajdziesz na kursie Mojżesz.Błogosławieni

blogoslawieniBądź błogosławiony- bądź szczęśliwy! Kurs ten jest swoistą konfrontacją Biblijnych Błogosławieństw ze ścieżkami proponowanymi dzisiaj w świecie.
Celem kursu jest odkrycie sposobu na szczęście podane przez Jezusa dla tego świata i w życiu wiecznym.