Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Kurs - modlitwa charyzmatczna

Jakie są owoce Pięćdziesiątnicy?

Wspólnota, która powstaje dzieki darowi Ducha Świętego.

Modlitwa, która jest owocem doświdczenia działania Ducha Świętego, który uzdalnia do głebokiego zjednoczenia z Jezusem i Ojcem w modlitwie.

Kurs uczy co jest fundamentem życia wspolnoty modlitewno - ewangelizacyjnej i jak odnaleźć się w modlitwie charyzmatycznej i jak ją prowadzić.

Termin:7-9.czerwca 2013r.

Miejsce: Wrocław, CDAW, ul. Katedralna 4

Koszt: 40 zł (koszt kursu bez noclegów, z częściowym wyżywieniem - pt kolacja, so - dwie przerwy kawowe, obiad i kolacja, n - kawa)

Dla kogo: zapraszamy osoby ze wspolnot po min jednym kursie programu SNE.

Zapisy: za pomocą formularza w dziale kalendarium i zapisy. Tam też znajdują się informacje dot. zaliczki i nr konta.