Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Nowa Pięćdziesiątnica - luty 2017, Wrocław

W dniach 24-26.02.2017 Szkoła Nowej Ewangelizacji śś Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu prowadziła kurs Nowa Pięćdziesiątnica. Było 40 uczestników. Podczas kursu doświadczyliśmy działania Ducha Swiętego, który uzdalniał nas do uwielbiania Jezusa podczas modlitwy osobistej i wspólnotowej.

 

Poniżej niektóre świadectwa uczestników kursu:

Błażej:

Do tej pory nie wiedziałem jak wielkie znaczenie ma uwielbienie Jezusa. Na spotkaniach modlitewnych często o tym wspominano, jednak na kursie zostało to wszystko przedstawione w przejrzysty i jasny sposób. Po kursie będę modlił się z większą świadomością. Przez Wasze świadectwa uświadomiłem sobie jak wielki wpływ na spotkanie modlitewne ma modlitwa osobista.

 

Barbara:

Na kursie doświadczyłam przemieniającej mocy Ducha Świętego, który zabrał ode mnie strach, zniechęcenie i złamał mój opór przed podjęciem się konkretnej posługi we wspólnocie. Chwała Panu, bo wielkie są Jego dzieła.

 

 

Paweł:

Kurs Nowa Pięćdziesiątnica pomógł mi otworzy c się bardziej na działanie Ducha Świętego w mojej modlitwie, zarówno osobistej jak i wspólnotowej. Podczas modlitw na kursie dałem się w pełni prowadzić Duchowi Świętemu, dzięki temu mogłem wielbić Jezusa w mojej modlitwie.

 

Agnieszka:

Przed kursem nie umiałam wielbić Boga szczerze. Wiedziałam, że trzeba wielbić, że to się Bogu należy, ale nie rozumiałam jak może tego od nas oczekiwać. Po kursie i doświadczeniach około kursowych, choć moje uwielbienie nie jest „wyszukane” , ale jest już szczere. Mam ogromną nadzieję dbać o relację z Jezusem, wzrastać w uwielbieniu i odsunąć moje sprawy, problemu, słabości na dalszy plan, bo Bóg to wszystko zna i zmieni jeśli ja będę Go uwielbiać całą sobą.

 

Oriana:

 

W trakcie kursu Nowa Pięćdziesiątnica pan Bóg pokazał mi, że jest wiele dobrych elementów w mojej modlitwie i że, pomimo moich upadków, staram się stawiać Go w centrum mojej modlitwy i mojego życia. Są jednak jeszcze sfery, w których panuje nieład. Poczułam się zachęcona do pracy nad sobą w tej materii, aby móc następnie służyć innym ludziom i głosić Jego chwałę.