Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Jak wygląda formacja we wspólnocie "Dom na Skale" ?

Formacja we wspólnocie „Dom na Skale” obejmuje poziomy: formację wstępną - (ewangelizacyjną i modlitewną), stałą (permanentną) oraz "ku Przymierzu". Czym się one różnią i do czego prowadzą?

I poziom - formacja wstępna.

 

Cel: pogłębić swoją więź z Jezusem i utwierdzić się w pójściu za Nim drogą życia oraz by poznać wspólnotę i podjąć decyzję wzrastania w niej. Poznać podstawy życia modlitwy i sposobu modlitwy we Wspólnocie.

 

 •            Składa się z dwóch części: ewangelizacyjnej (16 spotkań) oraz podstaw modlitwy (8 spotkań). Całość trwa ok. 1,5 roku. Odbywa się w trybie cotygodniowym (możliwe również spotkania co 2 tygodnie w zależności od możliwości grupy).
 •             Po tym etapie uczestnik może podjąć decyzję o dalszej formacji we Wspólnocie decydując się na wejście do grupy formacji stałej.
 •             Będąc w formacji wstępnej można włączyć się w posługę w grupach: liturgicznej, technicznej, kuchennej.
 •          Zalecanym elementem formacji wstępnej są również kursy z programu SESA: Nowe Życie oraz Emaus.

 

II poziom – formacja stała (permanentna).

 

Cel: by uporządkować podstawowe treści wiary, wzrastać, nie osłabnąć w drodze, by przynosić owoce nowego życia przez służbę braciom i ewangelizację. Formacja obejmuje zarówno członków jak i sympatyków Wspólnoty, którzy zakończyli etap formacji wstępnej.

 

 •        Spotkania małych grup objętych formacją permanentną odbywają się raz na dwa tygodnie po to by umożliwić posługę w diakoniach oraz życie w rodzinach.
 •         Formacja ta prowadzona jest na podstawie tematów konferencji głoszonych w czasie środowych spotkań modlitewno-formacyjnych. Tematy ułożone są blokami, które obejmują różne obszary życia duchowego.
 •          W zależności od wzrostu duchowego oraz zaangażowania w dzieła podejmowane przez Wspólnotę za element formacji permanentnej przyjmujemy przeżywanie kolejnych kursów z programu SESA. Szczególnie polecane są kursy: Jan, Historia Zbawienia, Mojżesz i Błogosławieni jesteście.
 •          Będąc w formacji stałej uczestnik zaproszony jest do wyboru drogi posługi w ramach diakonii:

 

- modlitwy (grupa uwielbienia lub modlitwy osłonowej) – od razu po wejściu do formacji stałej;

 

- ewangelizacji, formacji (animatorzy, głoszący), modlitwy (wstawiennicy, prowadzący spotkania) – po roku od wejścia do formacji stałej.

 

III poziom – formacja „ku Przymierzu” (osobisty wybór uczestników formacji stałej zaangażowanych w życie Wspólnoty).

 

Cel: by nauczyć się walki duchowej, wzrastać do służby we wspólnocie oraz przygotować się do włączenia do Przymierza wspólnoty.

 

 •       Spotkania grupy formacji „ku Przymierzu” rozpoczynają się wraz z nowym rokiem akademickim.
 •         Formacja składa się z dwóch etapów, trwa 2 lata i odbywa się w trybie sobotnim, jeden raz w miesiącu, niezależnie od formacji stałej (jest to formacja dodatkowa).
 •         Pierwszy etap to „Fundament tożsamości WME „Dom na Skale”. Celem spotkań jest poznanie fundamentów życia wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej oraz jej tożsamości i wizji działania.
 •        W drugim roku treścią formacji „ku Przymierzu” jest walka duchowa. Celem spotkań jest szukanie odpowiedzi na podstawowe pytania, z którymi borykają się chrześcijanie chcący ustawicznie wzrastać w Chrystusie: Jak stawiać czoła złu, które nas atakuje? Jak poradzić sobie z reakcjami, z którymi nie dajemy sobie rady? Jak od pokusy dojść do zwycięstwa?

Po ukończeniu tej formacji uczestnik może ubiegać o przyjęcie do Przymierza Wspólnoty „Dom na Skale”.