Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Krucjata Eucharystyczna

Jest to szczególna modlitwa, w której jako wspólnota dziękujemy Bogu za siebie nawzajem. Inspiracją do jej podjęcia stały się dla nas m.in. doświadczenia wspólnot modlitewnych w diecezji tarnowskiej.

Greckie słowo εχαριστία (eucharistía) oznacza dziękczynienie, stąd właśnie Eucharystia jest tym szczególnym sakramentem, w którym chcemy powierzać siebie nawzajem naszemu Stwórcy.
W Eucharystii dokonuje się tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i w Nim,
z Nim i przez Niego chcemy dziękować za wielkie rzeczy, które uczynił Wszechmogący Bóg w życiu każdego z nas.

Krucjata Eucharystyczna polega na ofiarowaniu w intencji osoby, za którą podejmujemy modlitwę liczby Eucharystii (z przyjętą Komunią Św.) odpowiadających liczbie przeżytych lat. Do nich dodaje się jeszcze dwie Eucharystie, pierwszą w intencji momentu poczęcia – chwili, w której z miłości powstało życie, a drugą w intencji okresu prenatalnego, kiedy Bóg kształtował osobę w łonie matki (Ps 139, 13).

Przyjmując Komunię Św. dziękujemy za sakramenty przyjęte przez osobę, za którą się modlimy. Dziękujemy za dobro, którego doświadczyła w danym roku, za to, że Bóg był przy niej stale obecny, nawet jeśli nie była tego świadoma. Bożemu miłosierdziu powierzamy też momenty trudne, ból, cierpienie, grzech – o których On wie najlepiej (Ps 139, 1 - 6).

Serce Boga jest bardzo pojemne i tej formy modlitwy nie zakłóca główna intencja, w której Eucharystia jest sprawowana. Możemy więc w modlitwie wiernych polecać Bogu wszystkie inne sprawy, które dotyczą nas, naszych bliskich czy Kościoła oraz intencję w której kapłan sprawuje Mszę Świętą. Istotne jest jednak by wzbudzić w sercu pragnienie przyjęcia Komunii Świętej w intencji „krucjatowej”, dziękując za przydzielony rok życia danej osoby, i z tą intencją Komunię Świętą przyjąć, pamiętając również o krótkiej modlitwie osobistej za daną osobę.

Krucjatę Eucharystyczną można podjąć indywidualnie, powierzając kolejne lata życia, rok po roku, w kolejnych Eucharystiach. Można też podjąć ją rodzinnie lub wspólnotowo – zebrać grupę osób i każdej z nich powierzyć jeden rok życia, za który ofiaruje przyjętą Komunię Św. Wtedy warto wyznaczyć ramy czasowe, w których chcemy się zmieścić, mniej istotna jest natomiast kolejność powierzanych Bogu lat. Modlitwa taka staje się błogosławieństwem nie tylko dla osób, za które się modlimy. Przemienia także nas, ucząc miłości do drugiego człowieka, troski o niego; uczy też dostrzegać dobro i dziękować za nie Bogu.

Niech Dobry Bóg da nam wytrwałość, miłość wzajemną i troskę, aby to dzieło przynosiło obfite owoce w życiu każdego z nas i w Domu na Skale, który także w ten sposób chcemy tworzyć. 

 

Więcej o Krucjacie Eucharystycznej:
http://wstawiennictwo.pl/krucjata-eucharystyczna,26.html

http://www.robertwiecek.pl/index.php?id=modlitwa_szk&idn=2314

http://www.robertwiecek.pl/index.php?id=modlitwa_szk&idn=2313

Podkategorie