Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Modlitwa za Wspólnotę

Osoby zawierzające Bogu Wspólnotę Modlitewno-Ewangelizacyjną "Dom na Skale" modlą się w wyznaczonych dla siebie dniach w następujących intencjach stałych:

  • o Boże błogosławieństwo i ochronę Przenajświętszą Krwią Baranka dla Duszpasterza, Lidera, Zarząd Stowarzyszenia, Radę Wspólnoty, Odpowiedzialnych za diakonie, Animatorów oraz Członków i Sympatyków Wspólnoty;
  • o Boże błogosławieństwo i ochronę Przenajświętszą Krwią Baranka dla członków Szkoły Nowej Ewangelizacji śś. Piotra i Pawła oraz o owocną posługę w dziełach ewangelizacyjnych podejmowanych przez SNE i Wspólnotę;
  • o nawrócenie do modlitwy i ewangelizacji;

oraz intencjach zmiennych, którymi są:

  • Papieska intencja modlitewna ogólna na październik 2017: aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra. 

  wybraną przez siebie formą modlitwy spośród wymienionych poniżej: 

  • Eucharystia
  • Trzydziestominutowa Adoracja Najświętszego Sakramentu
  • Koronka do Bożego Miłosierdzia
  • Jedna część Różańca Świętego (radosna, bolesna, światła lub chwalebna)

Grafik modlitwy za Wspólnotę kliknij tutaj =>Grafik modlitwy