Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Kursy SE - program formacji

Podstawowe kursy SE to te, które należą do programu formacji szkoły ewangelizacji św. Andrzeja (SESA). Program składa się z trzech etapów:

I etap - fundamenty życia chrześcijańskiego:

 • Nowe Życiepodstawowa ewangelizacja,
 • Emaus - Słowo Boże (ewangelizacja),
 • Jan - formacja uczniów,
 • Jezus w Czterech Ewangeliach,
 • Historia Zbawienia - nasza własna historia,
 • Mojżesz - formacja wyzwolicieli i liderów,
 • Błogosławieni - droga szczęścia;

Opis kursów I etapu

II etap - jak ewangelizować:

 • Paweł - formacja ewangelizatorów,
 • Dynamis ewangelizować z wielką mocą,
 • Tymoteusz - jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię,
 • Sekret Pawła wizja duszpasterska,
 • Apollos - formacja głoszących,
 • Damaszek - moje życie to Chrystus,
 • Maryja - list Chrystusa; 

III etap - formacja ewangelizatorów:

 • Maranatha Świadkowie nadziei,
 • Piotr nauka o Kościele,
 • Wstęp do Biblii
 • Łukasz - apologetyka
 • Teologia biblijna - 7 kluczowych tematów ST i NT
 • Melchizedek - liturgia,
 • Jetro - ekumenizm

PROGRAM FORMACJI SESA jest

PErmanentny - zakłada ciągłość,
Progresywny - zakłada wzrost,
Systematyczny - zakłada stałość,
Integralny - obejmuje całą osobę i rożne wymiary formacji;

Szkoły lokalne posługują także kursami spoza programu, które uzupełniają formację we wspólnotach i pomagają w formowaniu posług. Obecnie nasza szkoła posługuje jednym takim kursem: