Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Struktura WME "Dom na Skale"

Spotkanie modlitewne

sala nr 3, ul. Katedralna 4 (Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Wrocławskiej) lub kościół śś. Piotra i Pawła

  • 1 środa, Środa dla ducha (Eucharystia z modlitwą o dary Ducha Świętego i uzdrowienie, adoracja, wielbienie i modlitwa wstawiennicza) - kościół śś. Ap. Piotra i Pawła, g. 19.00-21.15
    w pozostałe środy spotkanie modlitewno-formacyjne, g. 19.30, sala

Dni Wspólnoty - III niedziela miesiąca  

początek - msza św. parafialna w Leśnicy, 11:00, kościół podwyższenia Krzyża Świętego, po niej uwielbienie i agapa (w sali parafialnej) - wspólne świętowanie niedzieli (otwarte) i następnie spotkanie  członków Przymierza

Diakonie

1. ewangelizacyjna (SE śś. Apostołów Piotra i Pawła)

2. modlitwy

3. wielbienie i prowadzenie modlitwy

4. wstawiennicy

5. osłonowa

6. formacji:

- animatorzy

- materiały formacyjne i głoszenie